skip to Main Content

Algemeen
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is derhalve niet volledig. Er kunnen geen rechten aan deze website en/of de inhoud hiervan worden ontleend. Yucon, hierna te noemen YuconVR, is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website en/of van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website komen uitsluitend toe aan YuconVR of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van YuconVR is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Samenstelling inhoud website
YuconVR heeft deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. YuconVR garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. YuconVR wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door YuconVR worden gewijzigd zonder dat YuconVR hiertoe verplicht kan worden.

Informatie van derden
Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door YuconVR niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. YuconVR erkent geen aansprakelijkheid over deze informatie nadrukkelijk van de hand.

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw computer om de website te helpen analyseren hoe de website door gebruikers wordt gebruikt.