Hoe kunnen woningcorporaties Virtual Reality gebruiken bij bewonersparticipatie?

Virtual Reality voor bewonersparticipatie door woningcorporaties_YuconVR

(onderstaande artikel is eerder verschenen op CorporatieNL)

Virtual reality is geen gadget meer uit de gamingwereld. De brillen, waarmee je 360-gradenbeeld hebt op een andere wereld, worden ook gebruikt voor EHBO-trainingen en bij productpresentaties bijvoorbeeld. Maar hoe zet je dit middel nu effectief in voor bewonersparticipatie? Of het verkrijgen van draagvlak onder omwonenden en huurders bij stedelijke vernieuwing?

Virtual Reality als effectief middel voor draagvlakcommunicatie

Virtual reality (VR) stelt je in staat om om je heen in te kijken in een wereld die er nog niet is. Dat kan via een VR-bril, maar ook met je smartphone die je in een kartonnen bril schuif (de cardboard-bril). Denk maar aan Albert Heijn die de cardboard gebruikte voor de Dino-spaaractie en bij de Ruimtevaart-spaaractie.

Verschillende corporatieprofessionals maakten al kennis met VR tijdens het werkcongres Klant en Corporatie in april jongstleden. Daarom ook in dit artikel een korte illustratie over hoe woningcorporaties VR effectief kunnen inzetten.

De oude situatie

Laten we eerst eens kijken naar interactie met bewoners ‘oude stijl’. Stel je voor:

Op een doordeweekse avond in april verzamelen wijkbewoners zich in het het wijkontmoetingscentrum. Op deze avond vindt de 2e bewonersavond plaats. Het onderwerp van gesprek is de geplande sloop van verschillende huurwoningen in de wijk. Ondank de goede voorbereiding van de avond en open vorm van communiceren gaat het na 10 minuten al mis. Het publiek onderbreekt de planpresentatie van de corporatiemedewerker. “Wat voor huis krijgen we terug? Wie besluit er hoe mijn huis eruitziet? En waarom hebben we dan die huurverhoging gekregen?” Teleurgesteld verlaten bewoners uiteindelijk het wijkcentrum.

Komt dit je bekend voor? De meeste corporatieprofessionals herkennen de sfeer van deze avonden. Los van het proces en planning van draagvlak- of bewonerscommunicatie is er vaak behoefte aan betere interactie met bewoners. Een soort interactie die leidt tot een helder perspectief op de toekomstige wijk.

Een bewonersavond met VR

Hieronder een kort voorbeeld van hoe een “virtual-reality-bewonersavond” kan verlopen:

Tijdens een bewonersavond kunnen steeds 10 wijkbewoners een 360-graden-film bekijken. In de film kunnen zij vrij om zich heen kijken. Onder begeleiding van een corporatiemedewerker die optreedt als een soort ‘voice-over’. De 10 toeschouwers zetten een virtualrealitybril op, waarin tegelijkertijd een film start. Eerst zien zij de huidige wijk, waarbij de ‘voice-over’ toelichting geeft bij de huidige situatie. Van te weinig speelplekken, opengebroken bergingen tot oude, vochtige woningen. Vervolgens start de film van de nieuwe situatie. De film voelt aan als een wandeling of bijna een vogelvlucht door de wijk. De corporatiemedewerker legt het hoe en waarom van de wijkverbeteringen uit. Na de film zetten de toeschouwers hun bril af. Zij komen even bij van wat ze allemaal gezien hebben. Hierna is een korte mogelijkheid om hun ervaringen te delen en vragen te stellen.

Denk je dat de bovenstaande bewoners positiever of negatiever zijn dan in de oude situatie? De ervaring van YuconVR is in ieder geval dat goede toepassing van virtual reality leidt tot positieve reacties. Geen droge PowerPointpresentaties meer. Geen uitweidingen over ver-van-je-bed-show-architectuur. En minder kans op heftige bewonersrevoltes. Maar gewoon middenin de toekomstige wijk staan alsof die er al is.