chuyển đến Nội dung chính

Chào mừng

Chúng tôi tạo hình ảnh trực quan, ấn tượng của nghệ sĩ, hoạt ảnh, sản phẩm thực tế ảo và cả sơ đồ tầng 2D. Chúng tôi hỗ trợ các chuyên gia bất động sản thuyết trình bán hàng.

Bạn có muốn làm việc cùng chúng tôi không? YUCONVR bao gồm một nhóm gồm 28 chuyên gia tài năng quốc tế. Chúng tôi mong được gặp bạn và thảo luận về kế hoạch tương lai của bạn.

Quan tâm đến những gì chúng tôi có thể làm cho bạn?

+31(0)70 820 99 66
info@yuconvr.com

Bạn có thể yêu cầu báo giá bằng cách gửi email đến daan@yuconvr.com (+31(0)6-24913301).

Daan Veldmaat min

Giám đốc
daan@yuconvr.com

Wesley Haan

Quản lý dự án
wesley@yuconvr.com

Martijn Meems

Quản lý dự án
martijn@yuconvr.com

Trở lại đầu trang