chuyển đến Nội dung chính
Een luchtfoto van een landelijk gebied met een brug en een weg.

Cơ sở hạ tầng Heijmans

Sự miêu tả

Heijmans là một khách hàng quan trọng của chúng tôi, những người mà chúng tôi cùng với những công việc khác tạo ra hình ảnh trực quan về các dự án bất động sản. Sự hợp tác hiện nay được tăng cường hơn nữa với các đơn đặt hàng cho đơn vị kinh doanh Cơ sở hạ tầng. Nhiệm vụ đó rất rõ ràng: chúng tôi muốn giới thiệu sản phẩm của mình cho khách hàng (cơ sở hạ tầng) một cách ngắn gọn và dễ hiểu.
Chúng tôi bắt đầu với một hình ảnh chính. Có ba khu vực làm việc hiển thị mà bạn có thể nhấp vào hoặc phóng to, có thể nói như vậy. Chúng tôi đã hình dung ra nhiều chủ đề phụ khác nhau cho mỗi lĩnh vực làm việc cho các lĩnh vực mà Heijmans đang hoạt động. Hãy nghĩ về năng lượng, khả năng di chuyển và chất lượng cuộc sống. Tất cả điều này có thể được tìm thấy trên trang web chiến dịch mới của Heijmans: https://slimmeinfra.nl/. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy tuyển tập những hình ảnh mà chúng tôi được phép thực hiện.

Hình ảnh được cung cấp

2023

trang web dự án

https://slimmeinfra.nl/

nhà phát triển

Cơ sở hạ tầng Heijmans

Een luchtfoto van een landelijk gebied met een brug en een weg.
Een luchtfoto van Interieurs op het platteland.
Luchtfoto van een plattelandsstad. (Trefwoorden: stad, platteland)
Een luchtfoto van een stad aan een rivier met Bay House en Interieurs.
Een artistieke weergave van een Bay House in een woonwijk.
Een artistieke weergave van een bouwplaats met Bay House.
Een weergave van Bay House met auto's ervoor geparkeerd.
Een artistieke weergave van het Bay House in de regen.
Een afbeelding van een bouwplaats met een windturbine op de achtergrond bij Bay House.
Een artistieke weergave van een stadsstraat in de schemering met Interieurs.

Trở lại đầu trang